Ramia

Raw Data

{
 "id": "ramia",
 "type": "Enemy",
 "data": {
  "name": "Ramia",
  "Enemy-TYPE": {
   "ramia__Enemy-TYPE__normal": true
  }
 },
 "updatedAt": 1577098590132
}